Tørreøyneklinikken AS

GENERELT
VIKTIG MELDING Tørreøyneklinikken har flyttet til Ole Vigs gt 32E, 0366 Oslo. Tørreøyneklinikken er Norges eneste spesialklinikk for tørre øyne. Du trenger ikke henvisning for å bli behandlet ved Tørreøyneklinikken. Tørreøyneklinikken har hovedkontor i Oslo og tar i mot pasienter fra hele landet. Tørreøyneklinikken er et helprivat tilbud og har ikke refusjonsavtale med helseforetakene. Timer som ikke avbestilles senest 24 timer før, eller hvis man ikke møter til avtalt time, faktureres kr. 800. Avbestillinger tas KUN imot på e-post: post@torreoyneklinikken.no

KONSULTASJON (KUN NYE PASIENTER)
Tirsdager/Torsdager kl. 10.00-14.00 Pris: kr. 1200 (40 min). Time for konsultasjon (kun NYE pasienter) kan bestilles elektronisk eller på tlf. 22444440. Vi ber deg om å komme ca. 15 minutter før avtalt time for å svare på spørsmål om din øyehelse. Videre er det ønskelig at du ikke bruker sminke eller kunstig tårevæske/andre øyedråper 2 timer før konsultasjonen av hensyn til tårefilmsundersøkelsene. Registrerte pasienter (tidligere pasienter ved Tørreøyneklinikken) som bestiller kontroll som "Konsultasjon" vil måtte betale konsultasjonshonorar.

KONTROLLER (KUN REGISTRERTE PASIENTER)
Tirsdager/Torsdager kl. 09.20-10.00 og 14.00-15.00. Pris: kr. 700. Time for kontroll for pasienter som har vært utredet ved Tørreøyneklinikken (registrerte pasienter) kan IKKE bestilles elektronisk men på tlf. 22444440. .

 
Adresse:   Ole Vigs gt. 32E
0366 Oslo
Telefon:   22444440
Epost:   post@torreoyneklinikken.no