Øyelege Sten Ræder

Ræder er grunnlegger og daglig leder av Tørreøyneklinikken. Han gjennomførte medisin- og doktorgradsutdannelsen ved Universitetet i Oslo og har doktorgrad innen stamcellebehandling av øyets overflate. Ræder fikk sin utdanning som øyelege ved øyeavdelingene ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og Stavanger Universitetssjukehus. Han har publisert 20 vitenskapelige artikler innen regenerasjon av øyets overflate, synskirurgi og tørre øyne og mottatt flere forsknings- og innovasjonspriser. I 2015/2016 reviderte Ræder norske og nordiske retningslinjer for behandling av tørre øyne. I 2008-2009 forsket Ræder ved Harvard Medical School, USA, og i perioden 2011-2013 var han adjungert førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Ved siden av sin virksomhet ved Tørreøyneklinikken, er Ræder refraktiv kirurg ved SynsLaser Kirurgi og privatpraktiserende øyelege ved Bareids øyeklinikk i Oslo. Ræder underviser for tiden på master- og videreutdanningsnivå innen optometri og synsvitenskap ved Høyskolen i Buskerud. Ræder har også utviklet programvaren ADEMS (A Dry Eye Managing Software) som er Tørreøyneklinikkens eget pasientjournalsystem.

Behandlinger tilgjengelig:

Konsultasjon (kun NYE pasienter)