Konsultasjon (kun NYE pasienter)

Forundersøkelse (kun NYE pasienter)

Innledende undersøkelse inkluderer full utredning etter internasjonal standard (i hht. 2007 Dry Eye WorkShop) med skriftlig rapport som beskriver diagnose, underliggende årsaker, alvorlighetsgrad og behandlingsplan.

Varighet: 20 minutter
Pris: 1200